Uptown Homestay Kuala Nerang

Sekolah Kebangsaan Padang Terap


Sekolah Kebangsaan Padang Terap adalah sekolah yang keempat dalam kareir perkhidmatan sebagai seorang guru. Mula bertugas di SK Padang Terap sebagai Penonolong Kanan Ko-kurikulum pada 17 Mac 2016. SK Padang Terap mempunyai murid seramai 526 orang dan bilangan guru seramai 47 orang.