Sekolah Kebangsaan Padang Terap


Sekolah Kebangsaan Padang Terap adalah sekolah yang keempat dalam kareir perkhidmatan sebagai seorang guru. Mula bertugas di SK Padang Terap sebagai Penonolong Kanan Ko-kurikulum pada 17 Mac 2016. SK Padang Terap mempunyai murid seramai 526 orang dan bilangan guru seramai 47 orang.