Sekolah Kebangsaan Nami


Sekolah Kebangsaan Nami, Wakil Pos Naka, 06350 Naka, Kedah Darul Aman. Sebuah sekolah di bawah Pejabat Pelajaran Daerah Padang Terap yang mempunyai bilangan murid tahun 2009 seramai 311 orang murid dan 28 orang guru. Mula berkhidmat di SK Nami pada 1 Januari 2009.