Komuniti Cyber Kuala Nerang


Laman Blog Komuniti Cyber Kuala Nerang adalah satu laman blog yang memberi sumbangan informasi kepada masyarakat setempat khususnya di sekitar Pekan Kuala Nerang dan Daerah Padang Terap. Blog Komuniti Cyber Kuala Nerang ini dapat memberi info bagi mendapatkan maklumat berkaitan perniagaan di Sekitar Kuala Nerang. Blog Komuniti Cyber Kuala Nerang ini juga dapat memberi peluang kepada para peniaga untuk mempromosi perniagaan masing-masing. Ianya juga secara tidak langsung dapat memperkenalkan Kuala Nerang di mata masyarakat Malaysia.

Laman Web Peta Minda Sains

Laman Web Peta Minda Sains ini sedikit sebanyak dapat membantu para guru serta murid bagi lebih memahami Sains Sekolah Rendah. Semua peta minda ini berbentuk E-Book. "E-Book" atau buku elektronik bukanlah satu buku berbentuk fizikal. Buku elektronik adalah buku dalam bentuk digital atau fail komputer dalam format PDF. Ia hanya boleh dibuka dan dicetak oleh program Acrobat Reader.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, peta minda telah diakui sangat berkesan digunakan dalam bilik darjah. Ini adalah kerana peta minda yang telah disediakan oleh guru sendiri dan diedarkan kepada murid dengan sendirinya menjadi nota mereka tanpa perlu mereka membuat nota sendiri. Penggunaan LCD serta perisian komputer yang boleh membesarkan paparan di skrin dengan kemudahan "zoom" memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran.

Peta minda juga lebih memudahkan anak-anak murid serta anak-anak anda mempelajari, menghafal dan menyemak pelajaran sains sebagai persedian sebelum menduduki peperiksaan UPSR.

Sila klik ke Peta Minda Sains

Sistem e-Penyata Gaji dan Laporan

Sistem e-Penyata Gaji dan Laporan bagi Kakitangan Kerajaan
(Cara Nak Print Penyata Gaji Kakitangan Kerajaan)

Sistem ini dilaksanakan selaras dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 3 Tahun 2010. Perisian yang diperlukan adalah Web browser seperti Internet Explorer (IE) atau FireFox adalah digunakan untuk akses Sistem e-Penyata Gaji dan Laporan. Untuk memaparkan maklumat penyata gaji bulanan dan penyata gaji tahunan, perisian PDF reader seperti Adobe Reader adalah digunakan.
Capaian masuk ke sistem e-Penyata Gaji & Laporan adalah melalui laman web rasmi Jabatan Akauntan Negara Malaysia iaitu www.anm.gov.my. Untuk mengakses, klik laman web Jabatan Akauntan Negara.


Bagi pengguna kali pertama sila klik pada "Pertama Kali Mendaftar" untuk mendaftarkan diri anda terlebih dahulu. Pastikan password anda dingati bagi digunakan pada masa akan datang.
Download Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Tahun 1