Pencapaian UPSR 2009 SK Nami

Tahun 2009 seramai 48 calon menduduki Peperiksaan UPSR. Peratus Keseluruhan UPSR Sekolah Kebangsaan Nami tahun 2009 ialah 47.9%, iaitu meningkat sebanyak 0.4% berbanding tahun 2008 iaitu 47.5%. Seramai 2 orang murid mendapat 5A, manakala mata Pelajaran Sains memperolehi peratus kelulusan yang paling tinggi iaitu 89.6%.

0 comments: